עובד אונליין מעמיד לרשות קבלני כח-אדם, עובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון, ומזמיני שירות מאת קבלני כח-אדם - ערוץ לבדיקת השכר המשולם לעובדים, ללא עלות. הבדיקה מכסה רכיבי שכר בסיסיים בלבד ומבוצעת באופן עצמאי, לצורך מתן אינדיקציה מהירה וראשונית בדבר שלימות רכיבי השכר המשולמים. הבדיקה המוצעת אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ, או לבדיקה יסודית של נאותות השכר המשולם. שומרים, מאבטחים, עובדי ניקיון, מעסיקים, ומזמיני שירות מאת קבלני כח-אדם – מוזמנים ליצור קשר לקבלת תחשיבי שכר מפורטים.