מדיניות שמירת פרטיות

 

 

לצורך אספקת השירותים באתר זה נאספים פרטים הנמסרים ביוזמת משתמשי האתר. לדוגמה: כאשר משתמש פרסם מודעת דרושים, או מתעניין בקורס או הכשרה מקצועית, הוא מספק ביוזמתו פרטי קשר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם ופרטים אחרים אותם הוא מוצא לנכון למסור.

 

במסגרת השירותים אשר מספק האתר, מועבר מידע לצדדים אליהם מבקש משתמש להעביר מידע באופן יזום, כגון במקרה של פניה אל מעסיק פוטנציאלי או אל מכללה המעבירה הכשרות או קורסים מקצועיים.

 

אתר זה אינו עושה שימוש בעוגיות, אינו אוסף מידע הניתן לזיהוי ושיוך אישי, אודות התעניינות של משתמשים בשירותים או בתכנים כלשהם של האתר.

 

מדיניות שמירת הפרטיות הינה ניתנת לשינוי ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. משתמשי האתר מוזמנים לבחון מדיניות זו בכל עת, טרם שימושם באתר.

 

בהצלחה!