עובד אונליין - מרכז מידע לעובד
קורסים מקצועיים, ביקורת שכר ומשאבי אנוש
אשף בדיקת שכר עובדי ניקיון

    כן        לא    לא בטוח

1. האם משולם שכר בגין כל שעות הנוכחות במקום העבודה?

                  
2. האם תעריף השעה הבסיסי הוא לפחות המינימום הנדרש הידוע לך?

                  
3. האם משולם גמול שעות נוספות 125% (שעתיים ראשונות) ו- 150%?

                  
4. האם משולמת תוספת וותק לאחר שנת העבודה הראשונה?

                  
5. האם משולם החזר הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה?

                  
6. האם משולם בגין 9 ימי חג בשנה?

                  
7. האם משולמים דמי הבראה אחת לשנה או כרכיב נוסף לשכר השעה?

                  
8. האם מופרשים כספים לפנסיה?

                  
9. האם תלושי השכר מפרטים את יתרות החופשה?

                  
10. האם הסכומים המנוכים מהשכר הינם לפי חוק או בהסכמת העובד?

                  

מס' שנות ותק:   השימוש מותנה בהסכמתך לכך שהשירות אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו