עובד אונליין - מרכז מידע לעובד
קורסים מקצועיים, ביקורת שכר ומשאבי אנוש
אשף בדיקת שכר שומרים ומאבטחים

    כן        לא    לא בטוח

1. האם משולם שכר בגין כל שעות העבודה?

                  
2. האם משולם גם בגין זמן מטווחים ורענונים?

                  
3. האם תעריף השעה הבסיסי הוא לפחות המינימום הנדרש הידוע לך?

                  
4. האם משולם גמול שעות נוספות 125% (שעתיים ראשונות) ו- 150%, או 9% גלובלי?

                  
5. האם משולם תעריף 150% בגיל עבודה ביום המנוחה השבועי?

                  
6. האם משולם החזר הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה?

                  
7. האם משולם בגין 9 ימי חג בשנה?

                  
8. האם משולמים דמי הבראה אחת לשנה?

                  
9. האם מופרשים כספים לפנסיה?

                  
10. האם מופרשים סכומים לפנסיה על שכר הכולל גם שעות נוספות ועבודה בשבת?

                  
11. האם תלושי השכר מפרטים את יתרות החופשה?

                  
12. האם הסכומים המנוכים מהשכר הינם לפי חוק או בהסכמת העובד?

                  

מס' שנות ותק:   השימוש מותנה בהסכמתך לכך שהשירות אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו